Çocuklar için Felsefe

Yetişkinler için çocuk oyunu

     ÇOCUKLAR İÇİN FELSEFE

     Çocukların  anne  ve  babalarıyla  birlikte  izleyebilecekleri  ve  her  birinin  kendi  payına  düşeni  alacağı  pek  az  oyun  vardır  tiyatroda.  Annenin  çocuğuyla  ilişkisini  işleyen  büyük  oyunu  bugüne  dek  yazılmamıştır.  Mevcut  çocuk  oyunları  ise  ya  çocukları  eğlendirme ya  da  terbiye  etme  amaçlıdır.  Üstelik  hayatı  idealize  ederek  gerçekten  uzaklaşmaktadır.  Oysa  eğitim  ve  terbiye  ayrı  şeylerdir; oyunumuz  tam  da  bu  farkın  altını  çizmektedir.  Tiyatromuza  annesiyle  gelen  bir  çocuk  sahne  üzerinde  çocuk  kahramanın  annesiyle  ilişkisini  izlerken,  anne  de  kendi  açısından  annenin  çocuğuyla  ilişkisine  bakar.  Böylece  her  biri  hayatlarında  yaptıklarını  sahnede  gördükleriyle  kıyaslar. Eğitici  olmak  isteyen  tiyatronun  amacı  bize  böyle  bir  ayna  tutmak  değil midir?

     Hayat  hakkındaki görüşümüz,  dünyaya bakışımız,  insanlara  karşı  tavrımız çocukluğumuzda  temellenir.  Kötü  bir  insan  yoktur  ki  çocukluğu  kötü  geçmemiş  olsun.  Annemiz  babamız  aslında  bizim  ileride  nasıl  bir  insan  olacağımızı  belirler;  bugünümüzü  anlamak  için  geçmişimize  bakmak  gereklidir.  O  halde  bir  annenin  hatasının  bütün  hayat  boyunca  yankılanan  akisleri  olacaktır.  İşte  oyunumuz  buna  karşı  felsefeyi  çocuklar  için  koruyucu  bir  zırh  gibi  nasıl  kullanabileceğimizi  göstermektedir.  Zira  insan  çocukluğunda  bir  sorunu  çözmüş  olursa  onu  bütün  hayatı  için  çözer.  Çözemezse  o  sorun  bütün  hayatı  boyunca  başka  kılıklarda  devam  eder.

     Kusurlu  insanlarız;  ve  o  kusurları  ağırlaştırmadan  yaşamanın  bir  yolunu  bulmalıyız..  Oyunumuz  özellikle  bu  hususa  işaret  ederken  hepimizin  çocukluğunda  başından  geçmiş  bir  meseleye  yanıt  üretiyor,  güçlükler  karşısında  kendimizi  çaresiz  hissetmemizi  değil  olgunlaşmamızı  telkin  ediyor.

     HEP  ANNELER  ÇOCUKLARINI  TİYATROYA  GÖTÜRÜRDÜ  BU KEZ ÇOCUKLAR  ANNELERİNİ  TİYATROYA  GÖTÜRÜYOR  ÇÜNKÜ  BU  OYUN  ONLAR  İÇİN.  HAYDİ  ANNELER  TİYATROYA

     Çocukları  okul,  yetişkinleri  tiyatro  eğitir

     Felsefe  ve  hayat  arasında  tiyatro  yoluyla  bağ  kuran,  çocuklara  sorgulamayı,  bağımsız  düşünmeyi,  mantık  yürütmeyi  gösteren,  onların  mutlaka  anneleriyle  birlikte  izlemeleri  gereken,  her  yaştan  çocuklara,  daha  çok  anne  ve  babalara  yönelik,  Türk  Tiyatrosunda  ilk  kez,  zekâya  ve  hazırcevap  diyaloglara  dayanan  bir  komedi..

     (oyun broşürü)